Testek Facebook Testek

Príspevky spoločnosti TESTEK v odborných publikáciách, na konferenciách a školeniach

  • Matej – Rybianský – Ťapák – Kocúr: Mobilná a webová aplikácia pre meranie a vyhodnotenie výsledkov z jazdnej skúšky bŕzd (článok, prezentácia, video), medzinárodná konferencia  súdnych znalcov Expert Forensic Science 2024, Hotel Galant Mikulov (Česká republika), 26.01.2024
  • Ťapák (ÚAMT FEI STU v Bratislave) – De Meyer (GOCA Vlaanderen) – Matej (TESTEK): OBFCM reading results, CITA RAG Europe Conference 2023, Hotel Martin’s, Brusel, 14.11.2023
  • Bosch (RDW) – Bulava (TESTEK): Checking (modern) headlight systems – Final Report, medzinárodná štúdia v spolupráci RDW (Holandsko) a TESTEKu za účasti študentov holandskej Rotterdam University of Applied Sciences (Hogeschool Rotterdam) a slovenskej Strojníckej fakulty STU v Bratislave, 4.2.2020
  • Medzinárodná konferencia organizovaná spoločnosťou DEKRA Slovensko „Smerovanie STK na Slovensku a v EÚ: Rok s novým zákonom č. 106/2018 Z. z.“, Hotel Crowne Plaza Bratislava, 02.05.2019
  • Rybianský – Olexa – Matej: Aktuálne z oblasti technických kontrol pre znalcov v odbore Doprava cestná (text príspevku a prezentácia), Medzinárodná odborná konferencia „Forenzná činnosť v cestnej doprave“, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, 24.03.2018
  • Rybianský – Hron – Matej: K niektorým aspektom pripravovaných predpisov pre technické kontroly vozidiel (text príspevku a prezentácia), Medzinárodná konferencia Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ, Hotel Crowne Plaza Bratislava, 27.04.2017