Testek Facebook Testek
  • Úplné znenie metodického pokynu č. 50/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa výhľadu z vozidla (Kontrolné položky skupiny 3), po zmene metodickým pokynom č. 15/2023 s účinnosťou od 1.10.2023
    • Metodický pokyn č. 50/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa výhľadu z vozidla (Kontrolné položky skupiny 3)
      • Metodický pokyn č. 27/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 50/2018, ktorým sa ustanovujú kontrolné položky týkajúce sa výhľadu z vozidla (Kontrolné položky skupiny 3) s účinnosťou od 01.11.2019
      • Metodický pokyn č. 15/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 50/2018, ktorým sa ustanovujú kontrolné položky týkajúce sa výhľadu z vozidla (Kontrolné položky skupiny 3) s účinnosťou od 01.10.2023
  • Informačný dokument k technickej kontrole vozidiel kategórie T konštrukčne vychádzajúcich z vozidiel kategórie L