Testek Facebook Testek

ŠKOLENIA A SKÚŠKY / ROZŠIROVACIE ŠKOLENIE - TK NA VYDANIE PREPRAVNÉHO POVOLENIA (CEMT)

 

  • MD SR schválilo termín konania najbližšieho rozširovacieho školenia. Rozširovacie školenie na technické kontroly na vydanie prepravného povolenia (CEMT/ECMT) v termíne od 18.03.2024 do 21.03.2024.
  • Ak počet prihlásených osôb prevýši kapacitu školenia, potom je rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do školenia poradie prijatia žiadosti. Aby mohlo byť všetkým žiadateľom vyhovené, spravidla sa v takýchto prípadoch uskutoční ďalší turnus školenia v najbližšom voľnom termíne. Poverená technická služba technickej kontroly vozidiel si vyhradzuje právo uprednostniť žiadateľov bez ohľadu na poradie prijatia žiadosti v odôvodnených prípadoch, ako je napríklad vyškolenie náhrady pri neočakávanom výpadku kontrolného technika existujúcej STK.

    Miesto školenia: Vajnorská 1347/137 oproti Porsche Bratislava (Volkswagen servis) a veďla skladu RAKO (GPS: 48.1866883,17.1720904). Google maps: https://goo.gl/maps/WM8Ztv5DLbRm4E5n9