Testek Facebook Testek
 • Prehľad prípadov, kedy podľa zákona č. 106/2018 Z. z. slúži výstup z technickej kontroly ako podklad pre rozhodovanie štátnej správy
 • Metodický pokyn č. 60/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vydaním nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla pri hromadnej prestavbe typu vozidla
 • Úplné znenie metodického pokynu č. 61/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s dodatočným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke po zmene metodickým pokynom č. 29/2019 s účinnosťou od 01.11.2019
  • Metodický pokyn č. 29/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 61/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s dodatočným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke, s účinnosťou od 01.11.2019
  • Metodický pokyn č. 61/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s dodatočným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke
 • Metodický pokyn č. 64/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti so zápisom alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík
 • Úplné znenie metodického pokynu č. 65/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s opätovným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke po zmene metodickým pokynom č. 30/2019 s účinnosťou od 01.11.2019
  • Metodický pokyn č. 30/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 65/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s opätovným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke, s účinnosťou od 01.11.2019
  • Na základe stanoviska MDV SR možno pri technickej kontrole pravidelnej v súvislosti s opätovným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke podľa § 30 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z. akceptovať aj predloženie dokladov podľa § 28 ods. 2 vyhlášky č. 131/2018 Z. z., teda pôvodných dokladov vozidla (osvedčenie o evidencii, technický preukaz...) alebo pôvodnej tabuľky s evidenčným číslom (ŠPZ) namiesto dosiaľ výhradne vyžadovaného dokladu PZ SR o vyradení vozidla z evidencie. 
  • Metodický pokyn č. 65/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s opätovným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke
  • Informácia MDV SR o tom, že historickým alebo športovým vozidlám nie je možné udeliť opätovné schválenie jednotlivého vozidla
  • Informácia MD SR „Ako prihlásiť veterána v minulosti evidovaného na značkách na Slovensku“
 • Metodický pokyn č. 68/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s výmenou karosérie, rámu alebo motora na jednotlivom vozidle
 • Metodický pokyn č. 76/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s montážou dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel autoškôl na vozidlo
 • Metodický pokyn č. 77/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s demontážou dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel autoškôl na vozidlo
 • Metodický pokyn č. 78/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s montážou alebo demontážou zvláštnych výstražných svietidiel a zvukových výstražných znamení
 • Metodický pokyn č. 79/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s montážou alebo demontážou plachty na valníkové vozidlo a úpravou valníkového vozidla na plošinové vozidlo demontážou valníkovej konštrukcie
 • Metodický pokyn č. 1/2020 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti so zmenou vozidla kategórie O na vozidlo kategórie Ra, ak na vozidle nedošlo k žiadnej konštrukčnej úprave alebo zmene
  • Informačný dokument - podľa výkladu MDV SR možno technickú kontrolu v súvislosti so zmenou vozidla kategórie O na vozidlo kategórie Ra vykonať aj na vozidle, ktoré bolo pôvodne schválené ako vozidlo kategórie O, v takomto prípade prichádza ku zmene kategórie bez nutnosti schválenia prestavby.