Testek Facebook Testek
  • Metodický pokyn č. 52/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa náprav, kolies, pneumatík a zavesenia náprav (Kontrolné položky skupiny 5)
    • Metodický pokyn č. 95/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 52/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa náprav, kolies, pneumatík a zavesenia náprav (Kontrolné položky skupiny 5)