Testek Facebook Testek

Informácie pre verejnosť:

  • Hudec, J., Šarkan, B.: Effect of Periodic Technical Inspections of Vehicles on Traffic Accidents in the Slovak Republic (slovenský preklad) – štúdia publikovaná vo vedeckom časopise Žilinskej univerzity v Žiline Komunikácie / Communications, ktorá na základe štatistických dát zo Slovenska preukazuje dopad technickej kontroly na bezpečnosť cestnej premávky. Podľa jej záverov majú pravidelné technické kontroly merateľný pozitívny vplyv na počet dopravných nehôd z dôvodu technických chýb vozidiel a teda majú preukázateľné opodstatnenie. Pri technických kontrolách na Slovensku sa však menej často zisťujú niektoré chyby kritické z hľadiska bezpečnosti, najmä tie, ktoré sa týkajú kolies a pneumatík. Možným vysvetlením je, že dosiaľ prevažne používané metódy dozoru nad technickými kontrolami nedokázali príslušné porušenia predpisov pri kontrole práve týchto častí vozidiel dostatočne efektívne odhaľovať. Naopak, iné časti vozidiel s kritickým vplyvom na bezpečnosť, predovšetkým brzdy a zariadenia vonkajšieho osvetlenia, boli dozorom pokryté dostatočne. Zaujímavým zistením je i to, že pri vozidlách kategórií M1 a N1 (zahŕňajú predovšetkým osobné automobily a nákladné automobily do 3,5 t) starších ako 10 rokov prichádza k drvivej väčšine (až 87 %) dopravných nehôd zapríčinených zlým technickým stavom v druhej polovici dvojročnej lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej, v priemere asi pol roka pred jej koncom. Skrátením lehôt technických kontrol vozidiel týchto kategórií s vekom nad 10 rokov na polovicu, teda na jeden rok, by podľa štúdie mohol klesnúť počet dopravných nehôd z dôvodu technickej chyby v tejto skupine vozidiel minimálne o polovicu.
  • Informácia pre autoservisy o registrácii na vkladanie potvrdení o opravách po vážnych dopravných nehodách do informačného systému technických kontrol
  • Odpovede na najčastejšie otázky k technickým kontrolám pre vnútroštátne schvaľovanie jednotlivých vozidiel s obmedzenou prevádzkou („farmárske značky“)
  • Aplikácia posunula STK k smart riešeniam (článok o aplikácii mSTK, ktorú na použitie pri technických kontrolách vyvíjame spoločne s Ústavom automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave)
  • Formulár na vyplnenie technických údajov jednotlivo schvaľovaného vozidla s obmedzenou prevádzkou („farmárske značky“) aktualizovaný 12.03.2020
Napíšte nám