Testek Facebook Testek

ŠKOLENIA A SKÚŠKY / DOŠKOĽOVANIE (NA PREDĹŽENIE PLATNOSTI OSVEDČENIA PO PIATICH ROKOCH)

V tabuľke nižšie sú uvedené termíny doškoľovacích kurzov v roku 2024 na predĺženie platnosti osvedčenia technika schválené MD SR. Neúčasť z dôvodu práceneschopnosti a odloženie doškoľovacieho kurzu a následnej skúšky upravuje § 91 ods. 8 zákona č. 106/2018 Z. z.

Poradové číslo Termín Miesto konania Rozvrh hodín / Zoznam účastníkov
1. 08.01. - 10.01.2024 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
2. 18.03. - 20.03.2024 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
3. 13.05. - 15.05.2024 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
4. 27.05. - 29.05.2024 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
5. 04.09. - 06.09.2024 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
6. 04.11. - 06.11.2024 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov
7. 02.12. - 04.12.2024 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul. Zoznam účastníkov

Miesto doškoľovania: Vajnorská 1347/137 oproti Porsche Bratislava (Volkswagen servis) a veďla skladu RAKO (GPS: 48.1866883,17.1720904). Google maps: https://goo.gl/maps/WM8Ztv5DLbRm4E5n9