Testek Facebook Testek

DOMOV / O NÁS / POLITIKA KVALITY

Stratégiou spoločnosti TESTEK, a.s., je zabezpečovať a garantovať všetky poskytované služby zákazníkom na vysokej odbornej úrovni a profesionálnym prístupom každého zamestnanca spoločnosti zvyšovať dôveryhodnosť výsledkov práce.

Počas svojej viac ako desaťročnej histórie spoločnosť prešla radom zmien, výsledkom ktorých je získanie si dobrého mena v rámci SR ako aj jej uznanie MDV SR v danej oblasti. Spoločnosť je tiež dôležitým partnerom významných medzinárodných organizácií, s ktorými v danej činnosti aktívne spolupracuje, ak na príklad CITA a CORTE. Ambíciou spoločnosti je naďalej tieto pozície posilňovať a skvalitňovať.

Za týmto účelom sa vedenie spoločnosti rozhodlo využívať vo svojej činnosti nástroje systémov manažérstva kvality podľa medzinárodne uznávaných noriem ISO 9001, ISO 17020ISO 27001 a ISO 37001, ako aj Politiku kvalityEtický kódex a Protikorupčnú politiku.