Testek Facebook Testek
 • Úplné znenie metodického pokynu č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol po zmene metodickým pokynom č. 33/2021 s účinnosťou od 01.07.2021
 • Metodický pokyn č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol
  • Vyznačovanie platnosti okresným úradom uznanej zahraničnej technickej kontroly v konaní v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom z členského štátu alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie – vzor ZTO
  • Informácia MDV SR k technickým kontrolám administratívnym
  • Metodický pokyn č. 103/2018, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 44/2018 s účinnosťou od 01.10.2018
  • Informácia MDV SR k lehotám technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej výcvikových vozidiel autoškôl
  • Metodický pokyn č. 39/2019, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 44/2018 s účinnosťou od 01.01.2020
  • Informačný dokument ku zmenám od 01.01.2020
  • Informácia MDV SR k lehotám technickej a emisnej kontroly vozidiel taxislužby
  • Metodický pokyn č. 46/2020, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 44/2018 s účinnosťou od 01.09.2020
  • Metodický pokyn č. 33/2021, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 44/2018 s účinnosťou od 01.07.2021