Testek Facebook Testek
  • Metodický pokyn č. 56/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa doplňujúcich skúšok pre vozidlá kategórií M2 a M3 určených na prepravu osôb (Kontrolné položky skupiny 9)