Testek Facebook Testek
  • Ako na svojej internetovej stránke oznámilo Medzinárodné dopravné fórum Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ITF OECD), doklady ECMT vydané na doterajších tlačivách do 31.12.2021 ostanú v platnosti, avšak všetky novovydávané doklady od 01.01.2022 musia byť vyhotovené na nových vzoroch tlačív.