Testek Facebook Testek

Poštová adresa :

TESTEK, a.s.
P.O.BOX 42
820 17 BRATISLAVA 217
Pre doručovanie písomností a pošty
      
Prevádzka:

TESTEK, a.s.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
oproti Porsche Bratislava / vedľa skladu RAKO
(GPS: 48.1866883,17.1720904)

Telefón : +421 2 546 51 311
Email : testek@testek.sk


Fakturačné údaje:
   
TESTEK, a.s.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

IČO : 35 914 114
IČ DPH: SK2021922694
DIČ: 2021922694

Spoločnosť je vedená v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo: 6047/B
     
Bankové spojenie:     Tatrabanka, a.s.
IBAN:     SK65 1100 0000 0026 2470 1867
BIC/SWIFT:     TATRSKBX

Okrem vyznačených miest je možné parkovanie aj na týchto označených plochách:

Napíšte nám