Testek Facebook Testek

ŠKOLENIA A SKÚŠKY / ODBORNÁ PRÍPRAVA A SKÚŠKA Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Termíny školení v roku 2022

Poradové číslo Termín Miesto konania Dokumenty na stiahnutie
1. 05.09.2022 až 16.09.2022 UAMT, FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava Úvodná informácia
Harmonogram

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Zákonom vyžadované znalosti o vozidlách musia podľa § 28 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 137/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) zahŕňať nasledovné oblasti:

1. základy konštrukcie vozidla,
2. mechanika,
3. dynamika,
4. dynamika vozidla,
5. spaľovacie motory a nekonvenčné pohony,
6. materiály a ich spracovanie,
7. elektronika,
8. elektrické systémy,
9. elektronické systémy vozidla,
10. počítačové aplikácie.

Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky). Skúška z overenia znalostí o vozidlách nenahrádza absolvovanie základného školenia technikov technickej kontroly, ani absolvovanie skúšky z odbornej spôsobilosti, ktoré patria medzi ďalšie podmienky udelenia osvedčenia technika technickej kontroly.

TESTEK, a.s. zabezpečuje v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU odbornú prípravu na skúšku z overenia znalostí o vozidlách a samotnú skúšku. Odborná príprava má celkový rozsah 80 vyučovacích hodín (10 pracovných dní), po nej nasleduje skúška. Profil absolventa a anotácie prednášaných oblastí odbornej prípravy možno nájsť tu.

Účasť na odbornej príprave je dobrovoľná a otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových zariadení. Skladba prednášaných oblastí umožní absolventovi rozumieť základným princípom a účelom všetkých mechanických aj elektrických hlavných častí vozidiel, elektronických asistenčných systémov, ako aj základným princípom pohybu a brzdenia vozidiel. Bude mať základné vedomosti z mechaniky a dynamiky mechanických systémov, z používaných materiálov v konštrukciách vozidiel, zo spracovania materiálov, z elektroniky a elektrotechniky, z práce s informačnou technikou, z konštrukcie a činnosti spaľovacích motorov a ich príslušenstva, z prevodových a podvozkových mechanizmov vozidiel a asistenčných systémov, ako aj z alternatívnych pohonov vozidiel a z pozdĺžnej dynamiky vozidiel. Absolvovaním odbornej prípravy tak možno zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle, autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

Prihlasovanie na odbornú prípravu je možné zaslaním e-mailu s menom, priezviskom a kontaktnými údajmi na adresu skolenia@testek.sk, podrobnejšie informácie o odbornej príprave poskytneme na vyžiadanie e-mailom. Odborná príprava je spoplatnená podľa cenníka.

Termíny skúšok v roku 2024

Poradové číslo Termín Miesto konania
3. 11.06.2024 o 09:00 školiace stredisko TESTEK, Vajnorská ul. 137, 831 04 Bratislava
2. 23.05.2024 o 08:30 školiace stredisko TESTEK, Vajnorská ul. 137, 831 04 Bratislava
1.     28.03.2024 o 8:30          školiace stredisko TESTEK, Vajnorská ul. 137, 831 04 Bratislava

Termíny skúšok v roku 2023

Poradové číslo Termín Miesto konania
4. 03.11.2023 o 9:30 školiace stredisko TESTEK, Vajnorská ul. 137, 831 04 Bratislava
3. 21.08.2023 o 8:30 a 10:00 školiace stredisko TESTEK, Vajnorská ul. 137, 831 04 Bratislava
2. 17.05.2023 o 8:30 a 10:00 školiace stredisko TESTEK, Vajnorská ul. 137, 831 04 Bratislava
1. 03.03.2023 o 8:30 školiace stredisko TESTEK, Vajnorská ul. 137, 831 04 Bratislava

Termíny skúšok v roku 2022

Poradové číslo Termín Miesto konania
6. 18.11.2022 o 8:30, 10:00 školiace stredisko TESTEK, Vajnorská ul. 137, 831 04 Bratislava
5. 11.11.2022 o 8:30, 10:00 školiace stredisko TESTEK, Vajnorská ul. 137, 831 04 Bratislava
4. 10.10.2022 o 8:30, 10:00 školiace stredisko TESTEK, Vajnorská ul. 137, 831 04 Bratislava
3. 04.07.2022 o 8:30, 10:00 školiace stredisko TESTEK, Vajnorská ul. 137, 831 04 Bratislava
2. 22.02.2022 o 8:30 školiace stredisko TESTEK, Vajnorská ul. 137, 831 04 Bratislava
1. 11.01.2022 o 8:30, 10:00 školiace stredisko TESTEK, Vajnorská ul. 137, 831 04 Bratislava

Prihlasovanie na skúšku

Záväzná prihláška na skúšku overenia znalostí o vozidlách obsahuje údaje podľa § 94 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. (identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá požiadala o prihlásenie na skúšku).
Záväznú prihlášku je možne zaslať poštou na poštovú adresu spoločnosti, alebo aj emailom. Termín a miesto skúšky bude oznámený emailom, spolu s vystavenou faktúrou na úhradu (miestom skúšky sú spravidla priestory školiaceho strediska TESTEK a.s, na Vajnorskej ulici v Bratislave). Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa cenníka.