Testek Facebook Testek

Spoločnosť zabezpečuje vykonávanie činností technickej služby technickej kontroly uvedených v § 74 zákona č. 106/2018 Z. z.

Technická služba technickej kontroly je centrálna inštitúcia, ktorá z poverenia ministerstva dopravy vykonáva činnosti na zabezpečenie fungovania a ďalšieho rozvoja systému technických kontrol v Slovenskej republike. Ide o činnosti presne definované zákonom č. 106/2018 Z. z. S celoštátnou pôsobnosťou sú  vykonávané z dôvodu jednoduchšieho, efektívnejšieho a spoľahlivejšieho zabezpečenia pre celú sieť staníc technickej kontroly (STK) centralizovane, alebo z dôvodu nevyhnutnosti koncentrácie odborného potenciálu na ich kvalitné zabezpečenie.

Spoločnosť je aj znaleckou organizáciou v odbore cestná doprava, viac o tejto oblasti našich činností možno nájsť na stránke www.znalectvo.expert.