Testek Facebook Testek
  • Informačný dokument k technickej kontrole vozidiel kategórie T konštrukčne vychádzajúcich z vozidiel kategórie L
  • Informácia o vnútroštátnom typovom schválení náhradných LED svetelných zdrojov výrobcu OSRAM a ich kontrole