Testek Facebook Testek
  • Metodický pokyn č. 55/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa zaťaženia životného prostredia (Kontrolné položky skupiny 8)