Testek Facebook Testek

ŠKOLENIA A SKÚŠKY / ROZŠIROVACIE ŠKOLENIE - ZMENA ROZSAHU VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA TECHNIKA TK

 

  • MD SR schválilo termín konania najbližšieho rozširovacieho školenia. Rozširovacie školenie na vykonávanie technickej kontroly pravidelnej z dôvodu zmeny rozsahu vodičského oprávnenia technika o ďalšie kategórie vozidiel L, M1, N1, O1 a O2. v termíne od 03.06.2024 do 04.06.2024
  • Ak počet prihlásených osôb prevýši kapacitu školenia, potom je rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do školenia poradie prijatia žiadosti. Aby mohlo byť všetkým žiadateľom vyhovené, spravidla sa v takýchto prípadoch uskutoční ďalší turnus školenia v najbližšom voľnom termíne. Technická služba technickej kontroly vozidiel si vyhradzuje právo uprednostniť žiadateľov bez ohľadu na poradie prijatia žiadosti v odôvodnených prípadoch, ako je napríklad vyškolenie náhrady pri neočakávanom výpadku kontrolného technika existujúcej STK.

    Miesto školenia: Vajnorská 1347/137 oproti Porsche Bratislava (Volkswagen servis) a veďla skladu RAKO (GPS: 48.1866883,17.1720904). Google maps: https://goo.gl/maps/WM8Ztv5DLbRm4E5n9