Testek Facebook Testek
  • Úplné znenie metodického pokynu č. 53/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa podvozku a jeho príslušenstva (Kontrolné položky skupiny 6), po zmene metodickým pokynom č. 15/2023 s účinnosťou od 1.10.2023
  • Informačný dokument k technickej kontrole vozidiel kategórie T konštrukčne vychádzajúcich z vozidiel kategórie L