Testek Facebook Testek

ŠKOLENIA A SKÚŠKY / ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

 

 

Poradové číslo Termíny - rok 2024 Miesto konania
2. teoretická časť od 17.06. do 28.06.2024 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 01.07.2024 niektorá zmluvná STK
1. teoretická časť od 12.02. do 23.02.2024 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 26.02.2024 niektorá zmluvná STK

 

Poradové číslo Termíny - rok 2023 Miesto konania
3. teoretická časť od 13.11. do 24.11.2023 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 27.11.2023 niektorá zmluvná STK
2. teoretická časť od 11.09. do 22.09.2023 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 25.09.2023 niektorá zmluvná STK
1. teoretická časť od 13.03. do 24.03.2023 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 27.03.2023 niektorá zmluvná STK

 

Poradové číslo Termíny - rok 2022 Miesto konania
2. teoretická časť od 28.02. do 11.03.2022 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 14.03.2022 niektorá zmluvná STK
1. teoretická časť od 24.01. do 04.02.2022 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 07.02.2022 niektorá zmluvná STK

 

Poradové číslo Termíny - rok 2021 Miesto konania
6. teoretická časť od 02.11. do 12.11.2021 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 15.11.2021 niektorá zmluvná STK
5. teoretická časť od 20.09. do 01.10.2021 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 04.10.2021 niektorá zmluvná STK
4. teoretická časť od 19.07. do 30.07.2021 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 02.08.2021 niektorá zmluvná STK
3. teoretická časť od 24.05. do 04.06.2021 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 07.06.2021 niektorá zmluvná STK
2. teoretická časť od 19.04. do 30.04.2021 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 03.05.2021 niektorá zmluvná STK
1. teoretická časť od 15.03. do 26.03.2021 Bratislava, školiace stredisko TESTEK Vajnorská ul.
praktický výcvik od 29.03.2021 niektorá zmluvná STK

 

Žiadatelia zaradení do školenia budú informovaní o podrobnostiach školenia listom.

Ak počet prihlásených osôb prevýši kapacitu školenia, potom je rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do školenia poradie prijatia žiadosti. Aby mohlo byť všetkým žiadateľom vyhovené, spravidla sa v takýchto prípadoch uskutoční ďalší turnus školenia v najbližšom voľnom termíne. Technická služba technickej kontroly vozidiel si vyhradzuje právo uprednostniť žiadateľov bez ohľadu na poradie prijatia žiadosti v odôvodnených prípadoch, ako je napríklad vyškolenie náhrady pri neočakávanom výpadku kontrolného technika existujúcej STK.

Miesto školenia: Vajnorská 137 oproti Porsche Bratislava (Volkswagen servis) a vedľa skladu RAKO (GPS: 48.1866883,17.1720904)