Testek Facebook Testek
  • Informácia k posudzovaniu prípadov manipulácie s indikáciou poruchy vozidla na palubnej doske