Testek Facebook Testek

PRE STK / INFORMÁCIE TECHNICKEJ SLUŽBY

 pondelok - štvrtok: 09:00 - 15:00*
 piatok: 09:00 - 13:00*
   * po dohode deň vopred, aj v inom čase ako je uvedené.