Testek Facebook Testek
ZMENA METODICKÉHO POKYNU NA KONTROLU VOZIDIEL ADR22.07.2022

ZMENA METODICKÉHO POKYNU NA KONTROLU VOZIDIEL ADR


Na stránku sme pridali meniaci a dopĺňajúci metodický pokyn MDV SR č. 18/2022 na vykonávanie technických kontrol vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR), úplné znenie metodického pokynu MDV SR č. 57/2020 po zmene, ako aj informačný dokument ku zmenám.