Testek Facebook Testek
ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 28.02.202209.02.2022

ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 28.02.2022


Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 28.02.2022. Prihlásených účastníkov budeme o vývoji situácie včas informovať. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-19.