Testek Facebook Testek
Vysvetlenie ministerstva dopravy k výnimkám z technických požiadaviek na vozidlá06.05.2024

VYSVETLENIE MINISTERSTVA DOPRAVY K VÝNIMKÁM Z TECHNICKÝCH POŽIADAVIEK NA VOZIDLÁ


Na žiadosť ministerstva dopravy zverejňujeme vysvetlenie ministerstva k výnimkám z technických požiadaviek na vozidlá. Obsahuje spresnenie aplikácie tzv. automaticky uznávaných výnimiek zo zoznamu podľa metodického pokynu ministerstva č. 7/2018 (v znení metodického pokynu č. 2/2019). Pripomíname, že automaticky uznávané výnimky sú neplnenia technických požiadaviek, ktoré sa v prípade jednotlivo dovážaných vozidiel z členských štátov EÚ, zmluvných štátov dohody o EHP alebo zo Švajčiarska pri príslušnej technickej kontrole v súvislosti s uznaním ich schválenia nevyznačia ako chyby. Postup pri takejto kontrole upravuje metodický pokyn ministerstva č. 59/2018 v platnom znení.