Testek Facebook Testek
ŠTATISTIKY Z INŠPEKCIÍ STK V ROKU 202104.03.2022

ŠTATISTIKY Z INŠPEKCIÍ STK V ROKU 2021


Technické kontroly vozidiel sa vykonávajú poctivejšie, ale STK zlyhávajú v zabezpečení prístrojov a zariadení, ktoré sa pri nich používajú. Tak možno stručne zhrnúť závery našich inšpekcií v posledných rokoch. Viac a podrobnejšie v našom novom štatistickom prehľade inšpekcií STK v roku 2021