Testek Facebook Testek
NAŠA MOBILNÁ APLIKÁCIA NA KONFERENCII V ROTTERDAME19.06.2023

NAŠA MOBILNÁ APLIKÁCIA NA KONFERENCII V ROTTERDAME


V panelovej diskusii expertov o kontrole elektronicky riadených bezpečnostných systémov vozidiel (ECSS) na medzinárodnej konferencii CITA 2023 v Rotterdame, o ktorej sme informovali v minulej správe, bola naša mobilná aplikácia mSTK vyzdvihnutá ako jedna z trojice najpokročilejších implementácií pri technických kontrolách v tejto oblasti v Európe.

Prezentované boli riešenia implementované v trojici štátov – v Nemecku, na Slovensku a v Írsku prostredníctvom španielskej spoločnosti. Nemecké riešenie s vývojom vlastného hardvéru mobilného zariadenia a získavaním informácií nad rámec štandardizovaných od výrobcov vozidiel na komerčnej báze bolo zavedené už v roku 2015. V roku 2020 sa na Slovensku podarilo zaviesť do celoplošného používania pri technických kontrolách našu aplikáciu, ktorá je vďaka využitiu bežného mobilného telefónu spolu s cenovo dostupným adaptérom ELM327 lacnejším riešením oproti nemeckému. Cenou za nižšie náklady je menší rozsah štandardizovaných údajov čítaných z OBD, ale postupné rozšírenie o proprietárne informácie výrobcov vozidiel je jednou z alternatív ďalšieho vývoja našej aplikácie. Medzičasom sa naša mobilná aplikácia pod názvom mPTI začala používať aj v dvoch z troch federálnych regiónov Belgicka a sme v rokovaní aj so záujemcami z ďalších európskych i mimoeurópskych štátov. V Nemecku i na Slovensku je trh so službami poskytovania technických kontrol rozdelený medzi viacero navzájom si konkurujúcich spoločností, preto v oboch prípadoch implementovali technické riešenie vrátane automatizovaného zberu dát centrálne poverené organizácie; v Nemecku FSD – Zentrale Stelle a na Slovensku technická služba technickej kontroly TESTEK. V Írsku, kde v oblasti poskytovania technických kontrol verejnosti funguje celoštátny monopol jedinej spoločnosti, prišlo k úspešnej implementácii kontroly ECSS v roku 2021 v úzkej súčinnosti štátnych orgánov a prevádzkovateľa všetkých STK - španielskej spoločnosti Applus+. Technicky je však toto riešenie odlišné od nemeckého a slovenského, všetky írske STK sú vybavené rovnakými diagnostickými zariadeniami primárne určenými pre autoservisy. Náklady spojené so zavedením v tomto prípade zahŕňajú okrem ceny zariadenia aj cenu za pravidelnú aktualizáciu softvéru, čiže opäť možno považovať slovenské riešenie za cenovo výhodnejšie.