Testek Facebook Testek
O DÔLEŽITOSTI PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM12.06.2023

O DÔLEŽITOSTI PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM


O dôležitosti prístupu k informáciám - tak znel názov prezentácie v angličtine, ktorú na plenárnej časti minulotýždňovej medzinárodnej konferencie CITA 2023 v Rotterdame predniesol zástupca spoločnosti TESTEK Marián Rybianský. Zhrnul v nej problémy spojené s prístupom k dátam vozidiel podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/621 a navrhol ich riešenia.
Výrobcovia vozidiel sú podľa tohto nariadenia povinní na vykonanie technickej kontroly poskytnúť široký rozsah údajov vzťahujúcich sa ku konkrétnemu vozidlu na základe jeho VIN. Dáta vozidiel, napríklad referenčné brzdné sily alebo postup skúšania elektronickej parkovacej brzdy, majú byť poskytované prostredníctvom internetu. Nariadenie je účinné už od 20.05.2020, v žiadnom členskom štáte EÚ sa však nevyužíva. Dôvodom je predovšetkým nejednotnosť spôsobov poskytovania týchto údajov, absencia definície formátu poskytovaných dát a v mnohých prípadoch aj vysoká cena za prístup k dátam. Situáciu by zlepšilo vytvorenie centrálneho európskeho prístupového bodu, zavedenie definície dátového formátu a možnosť integrácie do existujúcich národných informačných systémov technických kontrol. Prezentáciu sme pridali na našu stránku medzi ostatné príspevky z konferencií.