Testek Facebook Testek
"SLOVENSKÝ" WEBINÁR MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE CITA20.10.2022

"SLOVENSKÝ" WEBINÁR MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE CITA


Technické kontroly na Slovensku, dohľad nad dodržiavaním predpisov pri nich a dopady na dopravnú nehodovosť boli predmetom včerajšieho anglickojazyčného odborného webinára medzinárodnej organizácie CITA s názvom „Effect of Periodic Technical Inspections of Vehicles on Traffic Accidents in the Slovak Republic“. Prezentácie predniesli a následnej panelovej diskusie sa zúčastnili zástupcovia našej spoločnosti a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Záverom podujatia bolo, že na základe analýzy štatistických dát zo Slovenskej republiky by skrátenie lehôt technických kontrol vozidiel kategórií M1 a N1 starších ako 10 rokov prospelo bezpečnosti cestnej premávky znížením počtu dopravných nehôd v tejto skupine vozidiel. Nevyhnutným predpokladom však je, aby efektívny dohľad nad dodržiavaním predpisov pri technických kontrolách zabezpečil ich kvalitu. Bez nej nemožno naplniť primárny účel pravidelnej technickej kontroly, ktorým je vylúčenie potenciálne nebezpečných vozidiel z cestnej premávky. Prezentácie z podujatia sme pridali na našu stránku (Introduction to the PTI in the Slovak Republic, Effect of Periodic Technical Inspections of Vehicles on Traffic Accidents in the Slovak Republic - časť I a časť II).