Testek Facebook Testek
ZMENY KONTROLNÝCH POLOŽIEK PRE BRZDY12.08.2021

ZMENY KONTROLNÝCH POLOŽIEK PRE BRZDY


S účinnosťou od 01.09.2021 prichádza ku zmene metodického pokynu č. 48/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa brzdového zariadenia (Kontrolné položky skupiny 1). Na stránku sme k tejto zmene pridali