Testek Facebook Testek
ZMENA ZÁKON Č. 106/2018 Z. Z. V PRIPOMIENKOVOM KONANÍ30.03.2021

ZMENA ZÁKON Č. 106/2018 Z. Z. V PRIPOMIENKOVOM KONANÍ


Do medzirezortného pripomienkového konania bol zaradený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2021/141).