Testek Facebook Testek
ZMENA PRI OZNAMOVANÍ KALIBRÁCIE29.03.2021

ZMENA PRI OZNAMOVANÍ KALIBRÁCIE


S účinnosťou od 01.04.2021 sa mení postup, ktorým odborne spôsobilá osoba na kalibráciu oznamuje technickej službe technickej kontroly plánované vykonávanie kalibrácie, viac tu.