Testek Facebook Testek
ZMENA POSTUPU OVEROVANIA PLNENIA PODMIENOK NA STK OD 01.01.202223.12.2021

ZMENA POSTUPU OVEROVANIA PLNENIA PODMIENOK NA STK OD 01.01.2022


Okrem zmien niektorých predpisov upravujúcich postupy pri vykonávaní technických kontrol nás od 01.01.2022 čaká aj zmena postupu pri jednej z nami vykonávaných inšpekcií, pri počiatočnom a priebežnom overení plnenia podmienok na STK. Na stránku sme pridali nové úplné znenie metodického pokynu MDV SR č. 104/2018 na počiatočné a priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly a novelizujúci metodický pokyn MDV SR č. 57/2021.