Testek Facebook Testek
ZMENA METODICKÉHO POKYNU PRE KONTROLY HISTORICKÝCH VOZIDIEL31.05.2021

ZMENA METODICKÉHO POKYNU PRE KONTROLY HISTORICKÝCH VOZIDIEL


Dňom 01.06.2021 nadobudne účinnosť metodický pokyn MDV SR č. 14/2021, ktorým sa novelizuje metodický pokyn č. 62/2018 upravujúci technické kontroly zvláštne historických vozidiel. Jeho úplné znenie po zmene sme pridali na stránku. Po novom sa vybavenie týchto vozidiel nefunkčným zvláštnym výstražným svietidlom nebude považovať za chybu.