Testek Facebook Testek
ZMENA METODICKÉHO POKYNU NA KONTROLU VOZIDIEL ADR OD 01.01.202222.12.2021

ZMENA METODICKÉHO POKYNU NA KONTROLU VOZIDIEL ADR OD 01.01.2022


S účinnosťou od 01.01.2022 prichádza ku zmene metodického pokynu MDV SR č. 57/2020 na vykonávanie technických kontrol vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR). Na stránku sme pridali meniaci a dopĺňajúci metodický pokyn MDV SR č. 51/2021úplné znenie metodického pokynu MDV SR č. 57/2020 po zmene, ako aj informačný dokument ku zmenám.