Testek Facebook Testek
ZASADANIE CITA TOPIC AREA E VEDENÉ ZÁSTUPCOM TESTEKU16.03.2023

ZASADANIE CITA TOPIC AREA E VEDENÉ ZÁSTUPCOM TESTEKU


Minulý týždeň sa v Prištine (Kosovo) uskutočnilo zasadanie medzinárodnej organizácie pre kontroly vozidiel CITA pre tematickú oblasť E – kvalita, vzdelávanie a dôvera (Topic Area E – Quality, training and confidence). Svojej novej funkcie podpredsedu tejto tematickej oblasti sa na ňom ujal zástupca našej spoločnosti Jaroslav Olexa. Na stránku sme pridali prezentácie TESTEKu, ktoré na zasadnutí odzneli – o aktivitách TESTEKu spadajúcich pod danú tematickú oblasť a o využití dát z technických kontrol na odborný dozor. Hostiteľom zasadnutia bola agilná kosovská spoločnosť pôsobiaca v pozícii miestnej technickej služby technickej kontroly Eurolab – QAK. Prijemne nás prekvapila vysoká úroveň technických riešení v oblasti zberu dát a monitorovania kontrol, ktorú sa kolegom z Eurolab – QAK v Kosove podarilo dosiahnuť. Z časti tiež vďaka tomu, že inšpiráciu našli v slovenských technických riešeniach našej spoločnosti, ako uviedli aj v jednej z ich prezentácií.