Testek Facebook Testek
ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 20.09.202117.08.2021

ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 20.09.2021


Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 20.09.2021. Prihlásených účastníkov budeme o vývoji situácie včas informovať. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-19.