Testek Facebook Testek
ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 19.04.202106.04.2021

ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY OD 19.04.2021


Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 19.04.2021. Prihlásených účastníkov budeme o prípadných zmenách včas informovať. Na školení sú ešte voľné miesta, stále sa doň možno prihlásiť. Podrobnosti možno nájsť na našej stránke v sekcii o základných školeniach a opatreniach COVID-19.