Testek Facebook Testek
Vzdelávame nielen technikov STK02.11.2023

VZDELÁVAME NIELEN TECHNIKOV STK


Medzi naše povinnosti technickej služby technickej kontroly v oblasti vzdelávania nepatrí len zabezpečenie školení a skúšok technikov technickej kontroly STK. V októbri v našom školiacom stredisku absolvovali základné kurzy noví technici cestnej technickej kontroly z radov príslušníkov PZ SR, ako aj pracovníci okresných úradov vykonávajúci štátny odborný dozor nad STK.