Testek Facebook Testek
ÚNMS: Zahraničné overenie tachografu nemožno uznať03.10.2023

ÚNMS: ZAHRANIČNÉ OVERENIE TACHOGRAFU NEMOŽNO UZNAŤ


Ministerstvo dopravy nás listom požiadalo o zverejnenie stanoviska Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky k možnosti vykonania overenia tachografu vozidla evidovaného v SR v zahraničí. Vyplýva z neho, že v zahraničí nie je možné takéto overenie vykonať a kontrolné orgány v SR nesmú doklady z takýchto overení akceptovať.