Testek Facebook Testek
TESTEK SA STAL ZNALECKOU ORGANIZÁCIOU30.03.2022

TESTEK SA STAL ZNALECKOU ORGANIZÁCIOU


Odbornosť v oblasti technického stavu vozidiel patrí spolu s nestrannosťou a objektívnosťou k základným hodnotám, o ktoré sa naša spoločnosť TESTEK pri svojom pôsobení v úlohe technickej služby technickej kontroly opiera. Takmer rovnako možno formulovať aj najdôležitejšie predpoklady znaleckej činnosti v odvetviach súvisiacich s posudzovaním technického stavu vozidiel. Rozhodli sme sa preto rozšíriť aktivity technickej služby aj na príbuzné oblasti súdneho inžinierstva a uchádzať sa na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky o zápis do zoznamu znalcov. Naše úsilie bolo dňa 24.03.2022 zavŕšené úspechom, po splnení všetkých formálnych požiadaviek sa TESTEK stal znaleckou organizáciou v odbore cestná doprava pre odvetvia technický stav vozidiel a odhad hodnoty cestných vozidiel.