Testek Facebook Testek
TESTEK ORGANIZOVAL SÉRIU PODUJATÍ CITA23.05.2022

TESTEK ORGANIZOVAL SÉRIU PODUJATÍ CITA


Spolu s veľkou medzinárodnou konferenciou European PTI Workshop 2022 sme u nás v apríli organizovali aj sériu podujatí medzinárodnej organizácie pre technické kontroly CITA. V Bratislave zasadli obe operačné skupiny CITA vedené v súčasnosti zástupcami TESTEKu – Task Force Brakes pre brzdy a Task Force Headlamps pre svetelné zariadenia vozidiel, a prebehla aj konferencia „Tematickej oblasti B - optimalizácia súčasného stavu zabezpečenia súladu vozidiel s predpismi“ (Topic Area Optimizing current vehicle compliance), v ktorej pôsobí zástupca našej spoločnosti ako podpredseda. Po vynútenej pandemickej prestávke išlo o prvé podujatia, na ktorých sa mohla medzinárodná komunita odborníkov z oblasti kontroly vozidiel opäť stretnúť tvárou v tvár. Hybridná forma zasadnutí umožnila zaujímavé kombinácie príspevkov a prezentácií prednesených priamo na mieste alebo telekonferenčne, vrátane praktických demonštrácií nových skúšobných metód. V našom školiacom stredisku predviedli zástupcovia madridskej Univerzity Carlosa III novú španielsku metódu na kontrolu bŕzd vozidiel fBRAKE, prostredníctvom internetu ju mohli sledovať účastníci z celého sveta. Z Nemecka bolo zasa naživo streamované predvádzanie novej metódy kontroly zavesenia kolies (tlmičov pruženia). Zástupcovia TESTEKu prispeli prezentáciou o praktických skúsenostiach z používania mobilnej aplikácie mSTK na čítanie chybovej pamäte OBD a na meranie spomalenia pri jazdnej skúške. Sériu úspešných slovenských podujatí, ktorá okrem zmienených zahŕňala tiež konferenciu „Tematickej oblasti D – systémy ochrany životného prostredia“ organizovanú kolegami z technickej služby emisnej kontroly S-EKA, si všíma aj najnovšie číslo časopisu CITA NewsRelease z mája 2022. Medzi mimoriadne početnými informáciami zo Slovenska v ňom možno nájsť aj avízo príspevku o slovenskom odbornom dozore , ktorý vzbudil veľkú pozornosť na European PTI Workshope.