Testek Facebook Testek
STK môŽu ostaŤ otvorené aj po 27.01.202121.01.2021

STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ AJ PO 27.01.2021


Podľa § 1 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 13/2021 V. v. sa povinné uzatvorenie prevádzok od 27.01.2021 nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly vozidiel“.