Testek Facebook Testek
STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ AJ PO 08.03.202104.03.2021

STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ AJ PO 08.03.2021


Podľa § 1 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 98/2021 V. v. sa povinné uzatvorenie prevádzok od 08.03.2021 nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly vozidiel“.