Testek Facebook Testek
STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ AJ PO 01.01.202101.01.2021

STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ AJ PO 01.01.2021


Podľa § 1 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 77/2020 V. v. sa povinné uzatvorenie prevádzok od 01.01.2021 nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly vozidiel“.