Testek Facebook Testek
STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ24.11.2021

STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ


Podľa § 2 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 263/2021 V. v. sa nadchádzajúce uzatvorenie prevádzok nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly vozidiel“.