Testek Facebook Testek
Štítky motocyklov Yamaha dovezených z Talianska31.07.2023

ŠTÍTKY MOTOCYKLOV YAMAHA DOVEZENÝCH Z TALIANSKA


Komunikovali sme so zástupcom výrobcu motocyklov Yamaha a Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky vo veci posudzovania atypických štítkov, ktoré sa často objavujú napríklad na motocykloch Yamaha Virago jednotlivo dovážaných z Talianska. Žiaľ, tieto štítky nemožno považovať za náhradu povinných výrobných štítkov s uvedeným identifikačným číslom vozidla VIN a ostatnými štandardnými údajmi. Viac v novom informačnom dokumente. Pripomíname, že ak výrobný štítok na vozidle chýba, môže podľa platných predpisov výrobca vozidla alebo jeho zástupca v Slovenskej republike dodať duplikát výrobného štítku. Ak duplikát nie je možné dodať alebo vozidlo bolo vyrobené pre zahraničný trh bez výrobného štítku, možno podať na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky – Štátnom dopravnom úrade návrh na povolenie výnimky. Jeho prílohou má byť aj písomné potvrdenie výrobcu vozidla alebo jeho zástupcu v Slovenskej republike o tom, že duplikát výrobného štítku v danom prípade nie je možné dodať. Podrobnejšie informácie k udeľovaniu výnimiek sú na internetovej stránke ministerstva.