Testek Facebook Testek
Štatistiky cestných technických kontrol 202305.06.2024

ŠTATISTIKY CESTNÝCH TECHNICKÝCH KONTROL 2023


O čosi neskôr, ale predsa len dopĺňame posledný štatistický prehľad za rok 2023, o cestných technických kontrolách. Popri technických kontrolách, ktoré na Slovensku vykonáva sieť staníc technickej kontroly (STK), existuje aj druhý silný nástroj štátu na dosiahnutie dostatočne dobrého technického stavu vozidiel na to, aby nebola ohrozovaná bezpečnosť cestnej premávky. Sú ním tzv. cestné technické kontroly, ktoré vykonáva Policajný zbor Slovenskej republiky na náhodne vybraných vozidlách zastavovaných priamo v cestnej premávke. Vďaka smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES sú už do veľkej miery harmonizované naprieč členskými štátmi EÚ. Rozsah kontroly a klasifikácia chýb sú takmer úplne kompatibilné s technickými kontrolami na STK, čo umožňuje využiť dáta zbierané technickou službou technickej kontroly z cestných technických kontrol aj na priame porovnania medzi oboma nástrojmi dozoru nad technickým stavom vozidiel.