Testek Facebook Testek
ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O TECHNICKÝCH KONTROLÁCH V ROKU 202326.02.2024

ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O TECHNICKÝCH KONTROLÁCH V ROKU 2023


Ako z každého roku, aj z roku 2023 sme pripravili sériu štatistík, ktoré postupne zverejníme na stránke. Začíname základnými štatistickými ukazovateľmi o technických kontrolách a STK. Celkový počet vykonaných technických kontrol bol v roku 2023 opäť rekordne vysoký, ale narástol aj počet STK, trend poklesu priemerného počtu vykonaných technických kontrol pripadajúcich na jednu STK preto pokračoval. Novým javom bolo, že sa zastavil dlhodobý rast celkového počtu technikov technickej kontroly, preto po rokoch stúpol aj priemerný počet kontrol pripadajúci na jedného technika. Viac v našom novom dokumente.