Testek Facebook Testek
ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O TECHNICKÝCH KONTROLÁCH V ROKU 202227.02.2023

ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O TECHNICKÝCH KONTROLÁCH V ROKU 2022


Ako z každého roku, aj z toho minulého sme pripravili sériu štatistík, ktoré postupne zverejníme na stránke. Začíname základnými štatistickými ukazovateľmi o technických kontrolách a STK v roku 2022. Ak by sme mali výkonnosť siete STK na Slovensku v uplynulom roku stručne zhrnúť, celkový počet vykonaných technických kontrol bol rekordne vysoký, ale narástol aj počet STK. Trend poklesu priemerného počtu vykonaných technických kontrol na jednu STK preto pokračoval aj v roku 2022. Viac v našom novom dokumente.