Testek Facebook Testek
ŠTATISTICKÉ PREHĽADY STK A TECHNICKÝCH KONTROL ZA ROK 202010.02.2021

ŠTATISTICKÉ PREHĽADY STK A TECHNICKÝCH KONTROL ZA ROK 2020


Nielen počty STK, technických kontrol a technikov technickej kontroly sú predmetom nášho veľkého štatistického prehľadu STK a technických kontrol za rok 2020. Nájdete v ňom aj mnoho ďalších grafov, tabuliek a dát, vrátane hodnotenia vozidiel, najčastejších chýb vozidiel alebo výsledkov skúšok technikov technickej kontroly.